Mūsu kopīgā dāvana Latvijai 100.dzimšanas dienā

Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Gan cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus sapņus nākotnē.
Kā pagājušajā gadā gadsimtā paaudzes aiz sevis atstāja Brīvības pieminekli, tā mēs aiz sevis atstāsim Likteņdārzu.
Shunmyo Masuno — ainavu arhitekts no Japānas — ir uzzīmējis, kā jāizskatās Likteņdārzam. Viņa projekts 207 darbu konkurencē starptautiskas žūrijas vērtējumā tika atzīts par vislabāko. Projektu īstenot palīdz Likteņdārza daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas autori — arhitekti Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis un SIA «Projektēšanas birojs ARHIS», kā arī tu, tavi draugi, radinieki un visi pārējie Latvijas iedzīvotāji!
Pirmie darbi dārzā sākti 2008.gadā, radot ābelīšu alejas ceļu, 2009. gadā par saziedotajiem līdzekļiem tapis salas perimetrālais ceļš. 2010.gadā sākta   turpināta dārza centrālās daļas — amfiteātra — būvniecība. Mums katram ir iespēja kļūt par daļu no Likteņdārza un piedalīties tā tapšanā!