2017. gada 30.06. un 01.07. svinēsim Kokneses novada svētkus "Koknesei 740". 

30. jūnijā plkst. 21.00 Liepājas stīgu kvarteta koncerts Kokneses pilsdrupās.

01. jūlijā - svētku kulminācijas dienā Kokneses estrādē un tās teritorijā:

Pasākumos ieeja bez maksas.