Zaļumballe Kokneses parka estrādē. Sīkāka informācija atrodama šeit.