13. jūlijā pulkst. 21:00 SENĀS MŪZIKAS KONCERTS „SPĀNIJAS KARAĻA GALMA MŪZIKA”. Senās mūzikas ansamblis „Trakula”. Ieejas maksa: Ls 2,00. Koncerts notiks Kokneses pilsdrupās (nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā Kokneses kultūras namā).