23. jūnijā plkst. 18.00 Kokneses amatieru teātra izrāde - Rūdolfs Blaumanis, "NO SALDENĀS PUDELES". Lustīgi līdzi spēlēs Kokneses pūtēju orķestris. Ieeja: Ls 2,00. Pēc izrādes ZAĻUMBALLE. Spēlē MARIKA UN DRUVIS. Ieeja brīva.